WIJS-Intervisie

WIJS staat voor "Water en klimaat Intervisie voor Jonge waterprofessionalS" - een intervisieprogramma dat ik samen met Stichting RIONED en STOWA heb opgezet.


Werk jij als jonge professional aan (stedelijk) water en klimaat? Dan is het Intervisie-programma WIJS misschien wat voor jou. Je gaat met een groepje van 5 of 6 deelnemers in een vertrouwelijke setting in gesprek over je professionele en persoon-lijke ontwikkeling en over casuïstiek/vragen/dilemma's die je in je werk / projecten / organisatie tegenkomt.

Als begeleider ... 

 • zet ik verschillende werkvormen in die helpen om tot de kern en frisse inzichten te komen, 
 • die uitnodigen en uitdagen en waarbij openheid en vertrouwelijkheid voorop staan.

Zo leer je van elkaar, doe je ervaring en contacten op en krijg je een beter beeld van hoe je je wil ontwikkelen en hoe daar zelf sturing aan te geven.


Ben je een (water)data-professional? Dan kan je kiezen voor een waterdata-intervisie-groepje - met vakgenoten met vergelijkbare ervaringen en uitdagingen.


In het WIJS intervisieprogramma kan naast casuïstiekgerichte intervisie ook worden gekozen uit: 

 • Passieworkshop:  Waar ligt jouw engagement, wat wil je bereiken, wat zijn je eerste stappen en hoe borg je dat je die daadwerkelijk kan en gaat zetten?

 • De Menselijke Factor: Hoe kunnen inzichten uit de gedragswetenschappen jou helpen in je werk?
 • Hoe kan je in jouw organisatie intervisie organiseren en inzetten om te blijven ontwikkelen en leren?

 • Hoe kan je na dit intervisietraject als groepje zelfstandig verder gaan?

Elke bijeenkomst is maatwerk - toegesneden op het intervisiegroepje en wat daar leeft. Ik maak hier samen met de deelnemers keuzes in.


Het WIJS-programma

 • WIJS is opgezet in samenwerking tussen Stichting RIONED, STOWA en @Wouter. Ik ben de intervisiebegeleider en breng mijn 35 jaar ervaring in het werkveld in en mijn ervaring als trainer en coach.

 • Er zullen meerdere groepjes worden samengesteld. We streven naar groepjes met een goede mix qua achtergronden en interesses.

 • Na je aanmelding houd ik een intakegesprek met jou en indien gewenst ook met je leiding­gevende.

 • We gaan uit van 6 intervisiesessies per groepje - telkens bij 1 van de deelnemers.

 • De kosten bedragen € 750 per deelnemer, te betalen door je werkgever.


Vragen en Aanmelden

Nieuwsgierig, heb je nog vragen of wil je je gelijk al aanmelden? Stuur een mailtje naar WIJS@Passie-Water.nl. Dan neem ik contact met je op.