Ketenbreed

Hieronder enkele columns en een artikel die onder de paraplu ‘Ketenbreed’ passen. Met de 'Lees verder' knop kan je de bestanden, zoals geplaatst in het Vakblad Riolering, downloaden.

Drinkwater over de overstort


We zijn gewend om te rekenen met eenheidsprijzen. Afkoppelen voor € 25 per vierkante meter. € 1.000 per kuub voor een niet al te grote randvoorziening. Als je er lang mee werkt kunnen deze getallen abstracte begrippen worden. In deze column doe ik een poging de kosten eens door een andere bril te bekijken: Wat is de prijs per kuub water?


Als je de prijzen voor verschillende soorten water met elkaar vergelijkt begeef je je op glad ijs. Drinkwater, afvalwater en overstortwater zijn immers als appels en peren. Alleen naar kuubs kijken is ook niet juist. Bij afvalwater zijn de kosten immers vaak juist gericht op het reduceren van de verontreiniging. Deze vingeroefening is dan ook vooral bedoeld om een frisse blik te creëren – niet als basis voor nieuw beleid. Lees verder

Klimaatstress


Het klimaat verandert. Dat betekent niet alleen zwaardere buien, maar ook hogere temperaturen en langere droge periodes. In rioleringsland is het al een tijd gebruikelijk om de ‘stress’ als gevolg van extreme neerslag te verkennen. Een klimaatstresstest die alleen over water gaat is echter een gemiste kans.


De relatie tussen riolering en openbare ruimte was natuurlijk altijd al sterk aanwezig. Die relatie is nóg belangrijker als door een bredere bril naar klimaatverandering en -adaptatie wordt gekeken. In het Manifest Klimaatbestendige Stad wordt opgeroepen een klimaatstresstest uit te voeren. Hoe die stresstest uit te voeren is telkens maatwerk. In deze column schets ik, op basis van ervaringen bij enkele stresstesten, mijn gedachten hierbij. Lees verder

Drainage - wat is veel?


Riolen zijn lek, er is drainage op aangesloten of beide zijn het geval. In al die gevallen wordt er extra water naar de rwzi afgevoerd. Wat is veel en wat is erg?


In een groot deel van de rioolstelsels wordt de dwa verhoogd doordat naast de ‘echte’ dwa ook grond-water via het riool wordt afgevoerd. Vaak bewust doordat in het verleden drainagebuizen op de riolering zijn aangesloten. En vaak ook onbewust omdat bij lekke buisverbindingen grondwater naar binnen dringt. Een toename van de dwa met 50% (rioolvreemd) grondwater is niet ongebruikelijk. Lees verder

Berging benutten


Goed functionerende riolering staat het grootste deel van de tijd bijna leeg. Bij droog weer stroomt er alleen een beetje dwa door. De ruimte daarboven is gevuld met lucht. Kunnen we die ruimte niet beter benutten?


Per inwoner ligt er in een gemiddeld gemengd stelsel circa 600 liter rioolberging in de straat: 7 mm berging over 87 vierkante meter verhard oppervlak. (Ik reken met het fictief stelsel uit de Leidraad, met 200 vierkante meter per woning en een woningbezetting van 2,3.) Waar zetten we die berging voor in? Lees verder


Samen wijzer - meten in Rijnland


De gemeenten in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland werken met elkaar en het Hoogheemraadschap samen aan het oppakken van het meten aan de afvalwaterketen. Een gezamenlijke

Werkgroep Meten is hierbij de spil. Lees verder

Robuust sturen


Een van de weinige zekerheden die we in rioleringsland hebben is dat de riolering niet functioneert zoals wij op basis van berekeningen verwachten. De neerslag valt niet homogeen over het gebied, het werkelijk afvoerend oppervlak wijkt af van de geïnventariseerde waarde en de inloopparameters houden zich niet aan de Leidraad Riolering. En kloppen onze stelselgegevens wel?


Een achter de computer geoptimaliseerd stelsel functioneert daarom niet per se ook in werkelijkheid optimaal. Het kan zomaar gebeuren dat het ene stelsel overstort terwijl er in een ander stelsel nog volop berging beschikbaar is. En dat dat voorkomen had kunnen worden door een pompcapaciteit aan te passen of een stuwput te knijpen. Lees verder