Evalueren-Versterken

De tijd dat je achter je bureau mooie oplossingen kon bedenken en dat die vervolgens ook echt werden gerealiseerd is al lang voorbij. Samenwerken is de norm geworden - bijvoorbeeld in de afvalwaterketen, tussen gemeenten en waterschap.


Die samenwerking levend en productief houden gaat niet vanzelf. Na een paar jaar kan het goed zijn deze eens tegen het licht te houden in een evaluatie-workshop:

- Hoe draagt de samenwerking bij aan gezamenlijke en individuele doelen?

- Wat is de balans tussen inspanning/tijd en resultaat?

- Komen het Proces van samenwerken en de Inhoud elk in de juiste mate aan bod?

- Wat geeft energie en wat slurpt energie?

- Zitten we met de juiste mensen aan tafel? Verschilt dat per onderwerp?

- En op basis daarvan: Wat behouden we en wat gaan we anders doen?


Samenwerken is mensenwerk. We kijken daarom ook door de ‘menselijke factor bril’. Elementen die daarbij aan bod kunnen komen:

- Wat zijn onze doelen? (individu, organisatie, regio)

- Drijfveren - wat maakt je enthousiast, geeft je energie?

- Wat zijn kenmerken van ideale samenwerking? Hoe verhouden die zich tot de huidige situatie? Wat kunnen we daarvan leren?

- Wat zijn benodigde rollen bij samenwerking? Hoe hebben we die nu ingevuld? Wat kan beter? Zijn er essentiële elementen die niet vanuit de huidige groep kunnen worden ingevuld? Hoe lossen we dat op?

- Hoe onderhouden we ook na de evaluatiedag de goede samenwerking?


Mijn rol is om door een goede voorbereiding, de keuze van werkvormen, de vragen die ik stel en door mee te denken, er voor te zorgen dat er aan het eind van de dag frisse energie, ideeën en afspraken zijn om (nóg) beter en effectiever samen te werken.

Aangename setting, goede sfeer, actief programma en gerichte aanpak. Aandacht voor de eigen bijdrage in de groep, persoonlijke verbeterpunten én verbeterpunten als groep. Heeft  mij energie gegeven om met die verbeteringen aan de slag te gaan.

Johan Sulman - gemeente Haarlem

Aan het eind van de dag kon ik alleenmaar concluderen dat ik nog méér energie wil steken in de samenwerking.

Martin Bastiaans

Gem. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Verbazend dat met een workshopleider, die tot z’n nek in de inhoud zit, juíst de focus op de samenwerkingsaspecten bleef!

Saskia Baars - Hoogheemraadschap v. Rijnland

Gaf inzicht in waar we met z’n allen naar toe willen werken en wat daar voor nodig is.

Elro Hagens - Gemeente Bloemendaal

Kwamen goed “to the point” waar we als groep aan moeten werken.

Vincent Lommerse - Gemeente Hillegom