Coaching en Intervisie

Coaching zie ik als een gezamenlijk avontuur - een gezamenlijke traject om jou te helpen stappen te zetten en doelen te bereiken. Dat kan gaan over je verdere ontwikkeling als (water)professional, maar ook over waar je mee worstelt in je huidige rol en functie of werkomgeving.

Samen maken we er maatwerk van dat voor jou werkt.


Bij Intervisie gaan we met een groepje van maximaal 6 deelnemers aan de slag om werkgerelateerde casussen uit te diepen. Per sessie brengen meestal 2 deelnemers een casus in.

Mijn ervaring is dat ook schijnbaar eenvoudige casusssen - door er gestructureerd de tijd voor te nemen - tot relevante nieuwe inzichten leiden. Niet alleen voor de casus-inbrenger, maar voor alle deelnemers. We sluiten elke casus af voor iedere deelnemer: 

  • Welk advies geef ik aan de casusinbrenger?
  • Wat neem ik voor mezelf mee uit deze casus? Wat ga ik daar concreet mee doen?

Het groepje kan uit collega's bestaan, maar ook bijvoorbeeld een groep collega's uit een samenwerkingsverband van gemeenten en waterschap zijn.


Bij zowel coaching als intervisie zorg ik voor een veilige en open sfeer waarin 'alles' gezegd kan worden en je je ook vrij voelt om vragen nĂ­et te beantwoorden.

Ik help graag om 'outside the box' te denken - door vragen en suggesties die niet altijd voor de hand liggen. Niet omdat het roer per se helemaal om moet. De frisse blik kan ook helpen een handvat te vinden dat heel dichtbij ligt.

Bottom line is telkens dat we niet blijven hangen in theoretiseren, maar komen tot praktische stappen, concrete handvatten en het zetje in de rug om die ook daadwerkelijk te zetten.