De Menselijke Factor

Het succes van projecten en het bereiken van onze doelen hangt vaak meer af van de ‘menselijke factor’, dan van de beschikbare (technische) kennis. Inzicht in gedrags-mechanismen en handvatten om daar mee om te gaan zijn daarom steeds meer van belang voor de waterprofessional. Zij helpen om valkuilen te herkennen en te ontwijken en om doelen effectiever te bereiken.


Het volledige programma van deze cursus/workshop duurt een dag. We koppelen inzichten uit onder meer de psychologie aan de casuïstiek van de deelnemers. Doel is dat ieder naar huis gaat met een nieuw handelingsperspectief - om de volgende dag al toe te passen.


Een verkorte versie van een halve dag is ook mogelijk.


De workshop ‘De Menselijke Factor’ kan een impuls geven aan een samenwerkings-verband of bijvoorbeeld helpen bij de professionalisering van een afdeling. De groepsgrootte kan klein zijn (4 à 5 personen zoals in de cursussen die ik voor Stichting PAOTM geef) en is bij voorkeur niet groter dan 12.

Anke Durand-Huiting

Waterschap Vechtstromen


“De dag maakt duidelijk dat het er erg vanaf hangt hoe je mensen meeneemt of de “beste oplossing” kans van slagen heeft.”


Ruud Weijers

Gemeente Heerlen


“De cursus verhoogt het inzicht in de samen- werkingsprocessen en hoe hierbij de menselijke factor een rol speelt.”


Henk Bergboer

Gemeente Hellendoorn


“Door deze cursus is mijn bewustwording vergroot. De opgedane kennis en de aangereikte handvatten zijn direct toepasbaar.”


Adri van Noorden

Waterschap Scheldestromen


“Interessant (en onder- belicht) onderwerp wordt begrijpelijk gepresenteerd door middel van praktische voorbeelden. Nuttig.”


Meinte Blaas

Deltares


"Leuke, leerzame en compacte cursus. Dankzij de intervisievorm veel mogelijkheid om de diepte in te gaan."