Transport

Hieronder enkele columns die onder de paraplu ‘Transport (van afvalwater)’ passen. Met de 'Lees verder' knop kan je de volledige column, zoals geplaatst in het Vakblad Riolering, downloaden.

Omlaag pompen


Water stroomt van boven naar beneden en als het de andere kant op moet gebruiken we pompen. Ook als we water vooral horizontaal willen verplaatsen zetten we pompen in. Soms moet water wel van boven naar beneden, maar zijn er redenen om het niet onder vrij verval te laten stromen. Aan omlaag pompen zijn echter risico’s verbonden!Als je in een glooiend of heuvelachtig gebied afvalwater van A naar B wil pompen kan het voorkomen dat het eindpunt van de leiding lager ligt dan het beginpunt. Of dat de leiding onderweg hoger ligt dan op het eindpunt. Dan zitten er meerdere addertjes onder het gras. Lees verder

Pennywise - Pumpfoolish


Als de pompen van een rioolgemaal niet werken is Leiden in last. Het stelsel vult zich. Onverdund afvalwater stort over. Het oppervlaktewater krijgt een dreun te verduren. Dan is duidelijk hoe belangrijk pompen zijn. Maar waarom krijgen die pompen dan verder zo weinig aandacht? Lees verder

Overbelast door onderbemalingen


De kosten voor de riolering moeten omlaag volgens het Feitenonderzoek en het Bestuursakkoord Water. Dat nodigt uit tot efficiënter werken, goede afstemming en ook tot standaardisatie. Standaardisatie van gemalen kan echter ook verkeerd uitpakken!


Als bij standaardisatie van gemalen de werkelijke capaciteit van een gemaal verschilt van de benodigde capaciteit heeft dat gevolgen voor de pompovercapaciteit en dus voor de vuilemissie. Ook kleine verschillen kunnen soms flink doortikken. Lees verder


Reƞdemeƞtsdeƞkeƞ


De afgelopen maanden was het rendementsdenken volop in het nieuws. In het Maagdenhuis en in onder meer de zorg werd hard gediscussieerd of rendementsdenken nu wel of niet goed is. Vanuit de rioleringswereld kunnen we daar natuurlijk niet bij achterblijven.


Bij ‘Rendement en Riolering’ denk ik vooral aan het rendement van randvoorzieningen (vuilemissie) en aan het rendement van gemalen (energiegebruik). In dit themanummer over pompen focus ik op het laatste. Daarbij maak ik onderscheid naar 4 soorten ‘rendement’ die optellen tot een ‘Integraal rende-ment’ dat inzicht geeft in hoe zuinig met energie wordt omgegaan. De Griekse letter ‘eta’ (ƞ) is het symbool voor Rendement. Lees verder

Putdeksels op straat na stroomuitval


Als het hard regent is de hoeveelheid hemelwater die naar de rwzi wordt verpompt verwaarloosbaar ten opzichte van wat er uit de lucht valt. Dan maakt het voor de kans op water op straat nauwelijks uit of de pompen wel of niet draaien.


Tóch ben ik al een paar keer een geval tegengekomen waar pompafslag de oorzaak was van afvalwater op straat. Kort geleden was het weer raak. Het afslaan van de pompen tijdens rwa leidde er zelfs toe dat de deksels van een aantal putten werden afgedrukt. Lees verder

Twee emmertjes ...


Pompen vertegenwoordigen slechts een fractie van de vervangingswaarde van een rioolstelsel. Op het totaal van een afvalwatersysteem vallen de aanschafkosten van pompen al helemaal in het niet. Voor het functioneren van het systeem zijn de pompen echter essentieel en dus van onschatbare waarde.


Als een gemaal niet het gewenste debiet levert betekent dat al gauw dat de miljoenen aan riolering, persleiding en zuivering niet optimaal functioneren. Zonde! Alle reden dus om extra zorg aan onze pompen te besteden. Dat verdient zich snel terug in het afvalwatersysteem en soms ook bij de pomp zelf.

Lees verder

Slimme sturing - voor wie?


Ieder kijkt door zijn eigen bril naar de afvalwaterketen. Bij het bepalen van pompregelingen kan dat betekenen dat een zuiveraar andere keuzes maakt dan een rioleur – en dat kan forse consequenties hebben!


Een rioleur wil z’n stelsel zo leeg mogelijk houden. Een zuiveraar wil debietveranderingen vaak zo geleidelijk mogelijk laten plaatsvinden. Die twee invalshoeken bijten elkaar. Lees verder