Assetmanagement

Werken aan water in de openbare ruimte gaat over meer dan alleen techniek. Het succes of falen van een project of traject hangt vaak evenzeer af van de ‘Menselijke Factor’. Dat geldt al helemaal voor assetmanagement.


Aan de slag gaan met een andere manier van assetmanagement betekent immers ook:

Afscheid nemen van ingesleten routines;

Andere afwegingen maken bij de dagelijkse werkzaamheden en keuzes;

Accepteren van risico’s;

Accent op ‘onderbouwen met argumenten’ en bespreekbaar maken van ‘ervaring en onderbuik’;

Nadrukkelijker afstemmen met anderen binnen en buiten de eigen organisatie;

Delen en expliciet maken van leerpunten in werkprocessen;

Hier anders en explicieter over communiceren en rapporteren;


Oftewel:

Van individuen wordt ander gedrag verwacht …

… en voor de groep betekent dit een verandering van de (samen)werkcultuur.


Samen met Ton Beenen (Stichting RIONED) heb ik pilots gedaan met de samen-werkingsverbanden As50+ en De Liemers. Voor volgende trainingen kunnen ook anderen de inhoudelijke inbreng van Assetmanagement verzorgen. Daarbij stem ik de aanpak graag af op wat voor jouw organisatie of samenwerkingsverband meer-waarde biedt.


We brengen drie invalshoeken bij elkaar:

Inzichten uit de gedragswetenschappen

Welke psychologische mechanismen spelen een rol bij ons en bij degenen met wie we samenwerken?

Basics van assetmanagement

Wat is de essentie van assetmanagement voor invulling van de zorgplichten stedelijk water volgens de door Stichting RIONED en STOWA uitgebrachte handreiking? En wat is nodig voor een succesvolle implementatie?

Eigen casuïstiek

Ervaringen - waar lopen we nu al tegenaan? Wat verwachten we als we de volgende stappen in assetmanagement gaan zetten?


Van hieruit brengen we valkuilen in beeld en formuleren we handelingsperspectief om die te omzeilen:

Deels generieke lessen die voor iedereen toepasbaar zijn …

… en vooral ook tips en aandachtspunten die aansluiten bij de individuele deelnemers.


De keuze om vanuit eigen casuïstiek te werken en samen valkuilen en handelings-perspectief te benoemen heeft ook te maken met de Menselijke Factor: De impact is groter en het resultaat van de dag beklijft beter dan wanneer tips en tricks op een presenteerblaadje worden aangereikt!


N.B.: Gedrag en cultuur verander je niet in een dag. Met de workshop / training willen we die verandering wel in beweging brengen en handvatten bieden om die beweging door te zetten.

Assetmanagement: Focus op gedragsverandering!

Frans Hamers

Waterschap Aa en Maas

Echt assetmanagement kan niet zonder de menselijke factor!

Nicole Otten

Waterschap Rijn en IJssel

Assetmanagement is veel meer dan een techniek!

Harold Soffner

gemeente Bernheze

Met elkaar krijg je goed inzicht in de hobbels en problemen die je moet nemen bij dit onderwerp. Er komt echter ook inspiratie uit om het wel op te pakken!

Gerrit Liefers - gemeente Duiven

Doe de cursus op de eigen locatie met eigen mensen!

Adrie Hanegraaf

gemeente Landerd