Samenwerken

Over Samenwerken kan je veel en lang praten. In plaats daarvan gaan we in deze training vooral met elkaar aan de slag.


De training Samenwerken heb ik ontwikkeld als ‘hei-sessie’ van anderhalve dag voor de afdeling Plannen van Waterschap Rivierenland.


Het programma:

- Opwarmer: een presentatie over gedragsmechanismen - uit de cursus ‘De Menselijke Factor’

- Thema-blokken: telkens een mini-college over een thema en daar in kleine groepjes mee aan de slag - met een gerichte werkvorm en eigen casuïstiek

- Oogsten: ‘Wat ga ik na deze training vooral / anders / nieuw / niet doen? En hoe borg ik dat?’


Afhankelijk van de groep, de tijdsduur en het doel maken we een keuze van wat in de training Samenwerken aan bod komt. Enkele mogelijke thema’s:

- Eigenaarschap

- De Emotionele Bankrekening

- Synergie

- Normen en Waarde

- Valkuilen van denken in oplossingen - en een alternatief hiervoor


Aftrap training Samenwerken Ws Rivierenland

Groepjes buiten aan het werk

Henk Peterse - Waterschap Rivierenland

Samen met  Wouter hebben twee medewerkers van Waterschap Rivierenland een training ontwikkeld die de afdeling Plannen van het waterschap op een praktische wijze heeft doen inzien dat je je bij samenwerking moet inleven in de situatie van de ander. Wat is je emotionele bankrekening. Het is geven en nemen. Wouter heeft ons daar uitstekend mee geholpen.