Innoveren

Stilstaan is achteruitgaan. Als je niet innoveert raak je achterop. Innoveren staat daarom vaak hoog op de agenda. Dat innoveren moet is gemakkelijk gezegd, maar hoe krijg je die vernieuwing in de praktijk voor elkaar? Bij succesvolle innovaties komt meer kijken dan slimme ideeën en de uitwerking daarvan - te meer omdat innoveren staat of valt bij de persoonlijke drive van de innovators.


In de workshop Innoveren is Mensenwerk kijken we op een andere manier dan we gewend zijn naar het innovatieproces en geven we de innovatie een nieuwe en blijven-de impuls. Afhankelijk van de behoefte komen bijvoorbeeld aan bod:

- Wat (welk doel) wil ik / mijn organisatie bereiken?

- Welke stappen en rollen zijn nodig?

- Wat zijn mijn drijfveren / hoe houd ik mijn energiebalans op orde?

- Welke rol kan ik invullen, waarbij heb ik anderen nodig en hoe organiseer ik dat?

- Hoe creëer ik draagvlak binnen mijn organisatie en creëer ik ‘gedeeld eigenaarschap’ samen met anderen?

- Aspecten van ‘Empathy Mapping’: behoeften, beleving, pains en gains van stake-holders in kaart brengen.

- Aspecten van ‘User Journey Mapping’: inleven in de eindgebruiker van de innovatie en wat de innovatie voor hem/haar kan betekenen.

- Persoonlijk plan voor concrete acties.


Bij een groep deelnemers uit één organisatie - die een gezamenlijke innovatieopdracht hebben - komen ook groeps-aspecten aan bod. Bijvoorbeeld:

- Hoe kunnen de doelen van de individuen optellen tot het doel van de organisatie? En is het daarbij erg als een individueel doel niet helemaal overlapt met het organisatie-doel?

- Zijn de noodzakelijke rollen aanwezig in de groep? Hoe vul je de gaten?


Naast mijn rol als begeleider van de workshop zal ik het waarschijnlijk niet kunnen laten om vanuit mijn eigen creativiteit en innovatie-drive mee te denken en - naast het innovatieproces - ook de innovatie zelf een impuls te geven.


Eventueel kan in een vervolg verder worden ingezoomd op innovatietrajecten  van deelnemers of de voortgang worden geëvalueerd en gestimuleerd.

Christophe Meijer - Gemeente Urk

Een oplossing is meer dan alleen techniek.

Daar helpt Wouter je op een goede manier bij.

n.a.v. Innovatie-workshops voor Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland