Energie

Hieronder enkele columns en artikelen die onder de paraplu ‘Energie' passen. Ook het boekje 'Water en energie', dat een paar jaar geleden op de RIONEDdag is gepresen-teerd staat erbij. Met de 'Lees verder' knop kan je de bestanden downloaden.

Water en energie


Bij de keuzes voor verbetermaatregelen in het stedelijk waterbeheer spelen vele aspecten een rol. Energie is er één van. Als we energie bij onze keuzes laten meewegen, moeten we dat doen op basis van feiten. Dit boekje geeft inzicht in energiecijfers met betrekking tot keuzes in stedelijk waterbeheer. Daarbij ligt de focus vooral op de gevolgen voor het afvalwatersysteem.


We hebben van enkele veelvoorkomende situaties en maatregelen de benodigde energie berekend. Naast de ‘gebruiksenergie’ uit het stopcontact of de gasaansluiting, hebben we bepaald hoeveel energie nodig is voor het traject van de winning van ruwe grondstoffen tot en met de aanleg van onderdelen van de infrastructuur voor stedelijk waterbeheer. Dat leidt tot bevestiging van sommige beelden, maar ook tot nieuwe inzichten, zoals: Lees verder

Energie: Nóg minder?


Minder energie gebruiken is goed. Voor het milieu en voor de portemonnee. Maar geldt dat altijd? Moeten we elke kans om energie te besparen of ‘terug te winnen’ aangrijpen? Het energiegebruik in de waterketen is al behoorlijk laag. Moet het nóg minder?


Dat we niet ongebreideld energie kunnen blijven gebruiken weten we al lang. Als kostenfactor heeft energie altijd al een rol gespeeld bij ontwerpkeuzes. Bijvoorbeeld bij de bepaling van de meest econo-mische diameter van een persleiding. Duurzaamheidsoverwegingen zijn van wat recentere datum. Lees verder


Energie in perspectief


Energiebesparing is hot - en terecht. Niet voor niets heeft dit nummer van Riolering het thema Energie-besparing. Maar hoe verhoudt ons energiegebruik in de riolering zich nu tot andere vormen van energie-gebruik?


Hieronder vergelijk ik een aantal energieverbruiken uit ons dagelijks leven met het energieverbruik in de afvalwaterketen. Om het voor te kunnen rekenen pas ik een aantal vereenvoudigingen toe. De vergelijking pretendeert dan ook niet om volledig of nauwkeurig te zijn, maar om het energieverbruik in de waterketen in perspectief te plaatsen. Lees verder

Investeren en besparen


Energie besparen willen we allemaal. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat de maatregelen om energie te besparen niet meer energie kosten dan wat ze opleveren. En naast Megajoules zijn ook kilo-euro’s van belang.


Elke maatregel die je treft kost geld en energie. Daarmee wil je inhoudelijke doelen bereiken (voor de riolering hebben die betrekking op volksgezondheid, droge voeten en het milieu) en/of de efficiëntie verbeteren op het gebied van kosten en energie. Lees verder

Watt hemelwater


Je kan het niet meer maken om energie te verspillen. Dat geldt dus ook voor het omgaan met hemel-water. Maar waar moeten we dan voor kiezen? Massaal afkoppelen? Of juist gemengde stelsels aanleggen?


Hieronder zet ik enkele opties voor het omgaan met hemelwater naast elkaar. Met de focus op het energiegebruik. Niet met het streven om alle details uit te pluizen. Dat volgt mogelijk een andere keer. Nu gaat het me vooral om het in beeld brengen van de grote verschillen. Lees verder

Energiekosten omlaag door sturing en slim constract


In de afvalwaterketen wordt veel energie gebruikt bij het transport en de zuivering van afvalwater. Vooral

het zuiveren van afvalwater kost veel energie in de vorm van gas, olie, diesel en elektriciteit. Het aandeel van elektrische energie is daarvan veruit het grootst. Naast het verminderen van het energieverbruik door optimaliseren van het zuiveringsproces, kan nog op een andere manier geld worden bespaard. De prijs van elektriciteit is namelijk niet vast, maar varieert over de dag. Door de periode, waarin afvalwater wordt getransporteerd en gezuiverd, deels te verschuiven naar de goedkope uren kunnen kosten worden bespaard. Lees verder