Hemelwater

Hieronder enkele columns en een artikel die onder de paraplu ‘Hemelwater' passen. Met de 'Lees verder' knop kan je de volledige column / het artikel downloaden.

Niet meeliften


Liften is met de studenten-OV-kaart een beetje uit de mode geraakt. In ons wereldje is meeliften tegenwoordig in zwang. Door werkzaamheden te combineren kan vaak veel geld worden bespaard. Is dat altijd een goed idee?


De term ‘meeliften’ gebruiken we vaak als we rioolvervanging of werk in de openbare ruimte aangrijpen om verhard oppervlak af te koppelen. Dat verlaagt de vierkantemeter-prijs aanzienlijk. Zo kan je met hetzelfde budget meer hectares afkoppelen. Lees verder

Afkoppelen onverhard oppervlak


Bij afkoppelen denken we vooral aan verhard oppervlak. Onverhard oppervlak kan echter een ‘onzichtbare’ boosdoener zijn die meer effect heeft dan wat we met afkoppelen van verhard oppervlak kunnen bereiken. Lees verder

'De poc' bestaat niet


We kunnen allemaal dromen hoe het zit (of zat) met de basisinspanning. Voor een gemengd stelsel

7+2 mm berging en een pompovercapaciteit van 0,7 mm per uur. Ook na het afscheid nemen van de

basisinspanning blijven dit de ordegroottes van berging en poc. Wat betekenen deze kengetallen voor

hoe dun het water op de rwzi aankomt?


Door voor een standaard gemengd stelsel eens wat sommetjes te maken krijgen we een beter beeld van wat die standaard berging en poc nu eigenlijk inhouden. Ik gebruik weer de kenmerken van het fictief stelsel uit de Leidraad Riolering. Lees verder


Roestende klokkenverzameling


De oorzaak van wateroverlast en zelfs waterschade kan in een klein hoekje zitten. Het effect van dure maatregelen op basis van uitgebreide analyses kan wegvallen door een verkeerd detail in de openbare ruimte.


In het zuiden van Limburg had een gepensioneerd echtpaar in de loop der jaren een mooie klokken-verzameling opgebouwd. De meeste klokken en klokjes stonden in de ruime garage (waar je via een steile helling vanaf de straat in kon komen) onder het huis. Zij woonden daar al meer dan 30 jaar en er was nog nooit wateroverlast geweest. Een paar jaar geleden, na een niet eens zo heel zware bui, stonden de klokken echter te roesten in de volgelopen garage. Lees verder

Gespreide wateroverlast


Voor BRP’s rekenen we standaard buien en reeksen door waarbij we er vanuit gaan dat de neerslag gelijktijdig over het hele gebied valt. Bij sommige buien is dat een aardige benadering van de werkelijkheid, maar juist bij heftige buien kan de spreiding groot zijn. Door gebruik van de neerslagradar krijgen we daar steeds beter zicht op.


Op 5 juli trokken er pittige buien over het land en was er op veel plekken wateroverlast. Benieuwd naar hoeveel er waar gevallen was heb ik met de RainApp een overzicht laten maken van maximum, gemiddelde en minimum neerslag per gemeente. Daarbij zijn alle gemeenten opgedeeld in vakken van 1 vierkante kilometer. Lees verder

Virtueel afkoppelen


Met afkoppelen van verhard oppervlak kunnen we meerdere doelen dienen. Namelijk het aanvullen van het grondwater, doorspoelen van het oppervlaktewater, minder regenwater naar de RWZI, minder

energiegebruik, besparen op (andere) investeringen en emissiereductie.... Of we die doelen bereiken is vaak vrij eenvoudig te berekenen, maar er zit wel een addertje onder het gras! Lees verder

Is het op de riolering aangesloten verharde oppervlak te valideren?


Het op de riolering aangesloten verharde oppervlak speelt een grote rol in allerlei processen, zoals de stedelijke wateropgave, het ontwerpen van randvoorzieningen en afvoercapaciteitsberekeningen. Ondanks forse inspanningen om de omvang vast te stellen met behulp van digitale plattegronden - Grootschalige BasisKaart Nederland (GBKN) - blijven toch vaak twijfels bestaan. De hemelwaterafvoer-analysesystematiek (HAAS) geeft snel inzicht of deze twijfels terecht zijn. HAAS geeft een indicatie van de omvang van het aangesloten oppervlak en de hoeveelheid regenwater die door de riolering wordt afgevoerd. Lees verder