Home

Water vraagt om mensenwerk. Om doelen te bereiken volstaat het dus niet om alleen op de ‘harde’ kant (techniek, financiën) te focussen. Met ‘Passie@Water’ probeer ik bij te dragen door juist aan de slag te gaan met de ‘zachte’ kant - maar wel resultaat-gericht.


Rode draad door alle workshops en trainingen is het mobiliseren van kennis, ervaring en engagement van de deelnemers. En gebruik van eigen en actuele casuïstiek om niet in de theorie te blijven hangen.


Mijn rol is om daar structuur, handvatten en eye-openers voor te bieden. Opdat je naar huis gaat met een helder doel, concrete (eerste) stappen om dat te bereiken en frisse energie om daadwerkelijk een verschil te maken.


Als intervisie-begeleider en als coach help ik graag om een laagje dieper te graven en tot inzicht en praktische handvatten te komen - om hobbels te kunnen nemen die misschien minder hoog zijn dan ze lijken.


Naast mijn ervaring als trainer en facilitator zet ik nadrukkelijk ook mijn ruim 30 jaar ervaring in de watersector in. Dat ik de ‘water-taal’ spreek en begrijp helpt om de kern te raken van waar het over gaat - waar het wringt - wat wel en wat niet werkt.


Dat is mijn Passie!