Passie-workshop

In de Passie-workshop gaan we aan de slag met waar ieders Passie / Engagement ligt en hoe daar concrete stappen in te zetten. Met als motto: 'Van Passie naar Actie!'

Die Passie / dat Engagement hoeft niet iets hoogdravends te zijn. Het kan ook gaan over een praktisch doel dat je wil bereiken, maar waar het steeds maar niet van komt. En we kunnen helder maken hoe ieder z'n persoonlijke passie kan verbinden met het werk - om het leuker en effectiever te maken.


Het programma:


Persoonlijk verhaal van een gepassioneerde collega

  - Los komen van ‘werk-modus’

Geleide-gedachten-oefening

  - Wat wil ik / Wat is mijn passie - engagement?

Passie-matrix invullen

  - In vier stappen van Passie naar geborgde en concrete acties

Sparren

  - Met 3 collega’s je Passie-matrix aanscherpen

Delen met de groep

  - Elkaar kennen / Commitment uitspreken


De Passie-workshop kan onder meer worden ingezet om:

- contact tussen collega’s te verdiepen - bijvoorbeeld als onderdeel van een afdelingsuitje

- doelen te realiseren - vooral die doelen 'waar het steeds maar niet van komt'

- ‘verborgen’ energie los te maken

- persoonlijke engagement en werk (nog) beter met elkaar te verbinden

- richting te geven aan de eigen ontwikkeling

- betere keuzes te kunnen maken voor de besteding van opleidingsbudget


De Passie-workshop kan een eenmalige activiteit zijn die een positieve impuls geeft aan deelnemers - als individu en als groep. Of een vervolg krijgen met bijvoorbeeld:

- Terugkomsessie: Na enkele maanden - als extra impuls en zetje in de rug voor de volgende stappen om je doel te bereiken

- Buddies: Collega’s houden elkaar tijdens een periodieke lunch scherp

Hendri Witteveen

Waterschap Rijn en IJssel

"Ontdek de drijfveren van een ander, maar ook die van jezelf!"


Gerard Filé

"Passie = betrokken & zinvol = basis voor plezier in het werk! Wat is nu leuker dan elkaar daarin te inspireren, de menselijke maat terug te brengen. Laat je kennen en laat je horen!"


Jesper Jansen

"Ik ging wat afwachtend naar binnen en kwam enthousiast naar buiten!"


Helle van der Roest

"Op een eenvoudige manier bij jezelf komen en je passie voelbaar maken: zeer de moeite waard."

Rutger Traag

1Stroom - Duiven/Westervoort

"Focus weer op je passie."


Jacqueline Tomey

Regiocoördinator samenwerking Water Regio Achterhoek++

"De Passie-Workshop heeft een mooie bijdrage geleverd aan het verbeteren van de verbinding in het samenwerkingsverband."


Martin Wouters

"Door de passie-bijeenkomst ben ik erachter gekomen goed in m'n vel te zitten in het juiste werk en dat ik het juiste onderwerp te pakken heb."


Céline Roodhart

"Een trigger voor je toekomst, op lange en korte termijn!"